دسته‌ها
مجازی سازی Virtualization مجازی سازی VMware

راهکار های مجازی سازی ذخیره سازها VMware VSAN

امروزه شاهد رشد چشم گیری در استفاده از ذخیره سازها هستیم. که تا حدودی مدیون همه گیر شدن مجازی سازی در ساختار شبکه های کوچک و بزرگ است. دلیل اصلی آن “اهمیت داده ها” است، که سازمان ها و شرکت ها بیش از پیش به اهمیت آن پی برده اند. ذخیره سازها در ساختار فیزیکی و منطقی تفاوت های بسیاری دارند. SAN ،NAS، DAS، RAID و Tape ها از این دسته اند و هر کدام با هدف خاصی طراحی و ساخته شده اند.

ویرا شبکه نگار | با تجربه پیاده سازی ذخیره سازهای سخت افزاری و مبتنی بر نرم افزار در شرکت ها و سازمان های معتبر، خدمات پیش رو را ارائه میدهد.

  • مشاوره، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های ذخیره سازی
  • طراحی  و پیاده سازی سیستم های پشتیبان گیری
  • طراحی و پیاده سازی سایت های پشتیبان (Replication Sites)
  • طراحی  و پیاده سازی سیستم های مبتنی بر Tape ها.
  • مجتمع نمودن اطلاعات کل زیرساخت در یک نقطه (بهمراه سایت پشتیبان)
  • پیاده سازی سیستم های دخیره ساز مبتنی بر نرم افزار (Storage Virtualization)
  • بهینه سازی شبکه های مبتنی بر VMware و Hyper-V با استفاده  از ذخیره سازها